Media

‘Media’ heeft te maken met de keuze van media, het beheer van media en de inhoud en de vormgeving van media in communicatie.

De keuze van media is belangrijk om goed contact te maken met de doelgroepen. In communicatie worden meerdere communicatiekanalen/media gebruikt. Voor de hand liggende voorbeelden zijn websites, social media, e-mails, brochures/flyers, kranten, tijdschriften en bijeenkomsten met doelgroepen.

Het beheer van media heeft in algemene zin te maken met de consequente vertaling van de communicatiedoelen naar verschillende media. Deze vertaling is vaak gekoppeld aan het ‘Merk’ van een organisatie, product of dienst. De meest zichtbare vertaling is in de vorm van een huisstijl. Veelal zijn er ook ‘huisregels’ voor de inhoud en vormgeving van communicatie. Het beheer van media komt tot uiting in de planning, meting en evaluatie van communicatie via verschillende media. Bij voorbeeld in de vorm van een ‘contentplanning’. Metingen van communicatie via websites en social media is te automatiseren. Maar ook voor gedrukte media kunnen via onderzoeken metingen worden gedaan.

De inhoud van de communicatie is afgestemd op de doelgroepen en op de communicatiedoelen. We willen de doelgroepen misschien informeren, ondersteunen, overtuigen, bevragen, aan ons binden of een dialoog mee hebben. Ook tekst, beelden, video’s zijn altijd afgestemd op de doelgroepen. Taalniveau is daarbij heel belangrijk. Tekst moet voor de doelgroepen moet makkelijk leesbaar zijn en ook makkelijk te begrijpen. De doelgroepen moeten de kernpunten makkelijk kunnen onthouden als dat nodig is. De inhoud moet ook niet meer aandacht vragen dan de doelgroepen willen besteden.

De vormgeving van media dient vooral de inhoud van communicatie zo goed mogelijk te ondersteunen. De vormgeving houdt rekening met de huisstijl en eventuele richtlijnen. Verder dient de vormgeving de inhoud te presenteren op een manier die de doelgroepen aantrekkelijk vinden.