Communicatie

Het communicatieproces begint met vragen zoals:

  • welke doelen zijn er voor communicatie met welke doelgroepen?
  • welke communicatiestrategie is het meest effectief om deze doelen te bereiken?
  • hoe meten we of we de doelen bereiken?
  • wie gaat wat doen en wanneer in communicatie?

De mogelijke vormen van communicatie zijn nu ruimer dan ooit. Dit geldt vooral voor digitale kanalen en media. Tegelijkertijd worden mensen nu meer dan ooit overspoeld met informatie via allerlei kanalen en media. In de communicatiestrategie maken we bewuste keuzes voor communicatiekanalen en media, de inhoud van de communicatie en ook de vormgeving. De basis voor de communicatiestrategie is het tot stand brengen en onderhouden van werkelijke communicatie:

Ik heb communicatieprocessen ingericht en uitgevoerd in organisaties over een periode van 10 jaar. Sinds januari 2016 ben ik communicatiespecialist bij de netwerkorganisatie Zorg voor elkaar Breda.